Szanowni Państwo,

Tematem II Międzynarodowej Konferencji Rehabilitacja Seksualna 2017 są różne aspekty seksualności bez barier i uprzedzeń. Jakkolwiek wiele barier zniknęło np. w zakresie seksualności pacjentów z chorobami krążenia, onkologicznych, czy z urazami rdzenia kręgowego, to nadal istnieją one w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną jak i chorujących psychicznie. Tematyka konferencji obejmuje również mało znane obszary dotyczące seksualności po zmianie płci, erotyzmu w filmach i seksualności Hindusów. Nowym obszarem konferencji są aspekty sądowo-seksuologiczne.

Proponujemy spotkania z międzynarodowymi i krajowymi autorytetami z różnych dziedzin medycyny, psychologii i pedagogiki. Mamy nadzieję, że poza wartościami poznawczymi i praktycznymi, konferencja będzie prawdziwą ucztą duchową.

 

prof. zw. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. zw. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz

O konferencji

Tegoroczną konferencję zadedykowano problematyce różnorodności rozwoju psychoseksualnego, wynikających z tego potrzeb i zagrożeń, zjawiskom wykluczenia i stygmatyzacji seksualności osób cierpiących z powodu chorób psychicznych i z zaburzonym rozwojem intelektualnym. Wśród poruszanych tematów znajdą się także zagadnienia otyłości jako choroby cywilizacyjnej i jej związku ze zdrowiem psychicznym i seksualnym, menopauzy, psychofarmakoterapii oraz rozwoju rehabilitacji seksualnej.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat potwierdzający przyznanie:

 • 9 punktów edukacyjnych dla lekarzy, 
 • 20 punktów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Autorzy wystąpień (sesja plakatowa) otrzymają dodatkowo 65 punktów PTS.

Informujemy o możliwości zgłaszania wystąpień do sesji plakatowej. W celu zgłoszenia należy przesłać abstrakt pracy (300 wyrazów) z podziałem na wstęp, cel, metody, wyniki i wnioski) na adres konferencja@leomedia.pl do 30 września 2017 r.

Regulamin sesji plakatowych

Termin i miejsce

20.10.2017 r. Hotel Sound Garden, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18

zobacz lokalizację

Organizator

Program konferencji


Komitet naukowy

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz

lekarz specjalista psychiatra

Najbardziej rozpoznawalny seksuolog w Polsce oraz psychoterapeuta, superwizor PTS, konsultant krajowy w dziedzinie seksuologii przy Ministerstwie Zdrowia, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Autor wielu publikacji naukowych oraz książek popularnych na temat relacji damko-męsskich, wykładowca Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie.

fot. Tamara Pieńko

dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz

lekarz psychiatra, seksuolog i psychoterapeuta

Autor wielu prac naukowych i popularnaukowych, w tym publikacji poświęconych seksualności osób cierpiących  z powodu przewlekłych chorób somatycznych i zaburzeń psychicznych. Jest kierownikiem medycznym Centrum Terapii Lew-Starowicz oraz oddziału psychiatrycznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pierwszy w Polsce posiadacz międzynarodowego tytułu specjalisty medycyny seksualnej FECSM (Fellow of the European Committee for Sexual Medicine), członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

dr n. hum. Izabela Fornalik

pedagog specjalny oraz edukator seksualny

Dr n. hum., pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, psychoterapeutka CBT w w procesie
certyfikacji, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Przewodnicząca
Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością.
Wykładowczyni na Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego Wydziału Pedagogicznego
UW oraz na Podyplomowych Studiach „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na
UAM w Poznaniu. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i
niepełnosprawnością sprzężoną oraz z osobami ze spektrum autyzmu . Od wielu lat prowadzi
warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób z ASD, ich nauczycieli i
rodziców na temat seksualności. Jest autorką licznych publikacji na ten temat, między innymi książek:
„Mam autyzm. Mam seksualność. I co dalej? Poradnik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli”, „Jak
edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów” oraz
„Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną.”
Prowadzi psychoterapię oraz konsultacje seksuologiczne dla rodziców oraz osób z
niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop

lekarz ginekolog

Dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop jest kierownikiem Zakładu Patologii Ciąży
Katedry Zdrowia Kobiety, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach; specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz
ginekologii dziecięcej i dziewczęcej (IFEPAG - International Fellowship on Pediatric and
Adolescent Gynecology). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ginekologii
dziecięcej i dziewczęcej (zaburzeń miesiączkowania, endometriozy, przewlekłego bólu
miednicy mniejszej, zaburzeń endokrynologicznych oraz wykorzystania seksualnego osób
małoletnich), jak i seksuologii klinicznej (ocena funkcjonowania seksualnego kobiet w
wybranych jednostkach klinicznych).

dr n. hum. Alicja Długołęcka

pedagog, edukator seksualny, doradca rodzinny, doradca psychoseksualny

Autorka wielu prac z zakresu edukacji seksualnej i promocji zdrowia seksualnego jak również prac naukowych dotyczących rehabilitacji seksualnej. W codziennej praktyce zajmuje się wspieraniem osób z różnymi niepełnosprawnościami ( w tym osób po urazach rdzenia kręgowego, przepukliną oponowo-rdzeniową i z porażeniem mózgowym). Prowadzi projekty dla osób z niepełnosprawnością ruchową „Te sprawy”, kobietami z chorobą nowotworową „Kamasutra” i kobietami po urazie rdzenia kręgowego w FAR. Pracownik naukowy i dydaktyczny Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie.

fot. Tamara Pieńko

prof. Esben Esther Pirellii Benestad

norweski lekarz, specjalista w dziedzinie seksuologii klinicznej

Profesor seksuologii na Uniwersytecie Agder. Profesor jest jedną z nielicznych osób transpłciowych, które otwarcie przyznają się do zmiany płci. Benestad zmienił swoje nazwisko w rejestrach publicznych i obecnie nazywa się Esther Pirelli. Benestad jest żoną seksuolog Elsa Almås i rodzicem reżysera Nawet Benestad, który nakręcił film dokumentalny „Wszystko o moim ojcu” w 2002 roku. W 2012 roku Benestad jak i jego małżonka Elsa Almås otrzymali tytuły profesorów seksuologii na Uniwersytecie Agder, gdzie oboje są wykładowcami akademickimi i pierwszymi profesorami seksuologii w Norwegii.

dr n. med. Sławomir Jakima

lekarz specjalista psychiatra, specjalista seksuolog

Licencjonowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat nr 279, superwizor zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikat seksuologa klinicznego PTS, certyfikat seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek PTS, PTMS, PTP, Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, redaktor naczelny Seksuologii Polskiej oficjalnego czasopisma naukowego PTS.

prof. zw. dr hab. n. med. Marek Jarema

lekarz psychiatrii

Lekarz, specjalista psychiatra, doświadczony klinicysta. Przez wiele lat pełnił funkcję Konsultanta Krajowego ds. Psychiatrii. Kierownik III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Autor wielu prac naukowych, redaktor i współautor podręczników z dziedziny psychiatrii, redaktor naukowy „Standardów leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych”.

prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta

lekarz medycyny, ginekolog, seksuolog, endokrynolog,

Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety; Kierownik Zakładu Seksuologii KZK; Prorektor ds Rozwoju i Promocji Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach. Uhonorowana prestiżową nagrodą „Lekarz – Przyjacielem Kobiety” – i to sedno jej powołania - od trzydziestu lat prowadzi praktykę lekarską, lecząc, edukując i wspierając kobiety z całej Polski, przezwyciężając wraz z nimi choroby. Autorka ponad 200 publikacji naukowych. Przewodnicząca Sekcji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Wiceprzewodnicząca Sekcji Menopauzy i Andropauzy PTG, Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet.

dr hab. n. hum. Remigiusz Kijak

doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki

Remigiusz Kijak (37 lat) Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Stopień
naukowy doktora habilitowanego uzyskany na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu
Warszawskiego. Stopień doktora na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy. Były pracownik Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Obecnie samodzielny pracownik
naukowy Uniwersytetu Warszawskiego zatrudniony w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i
Seksuologii. Członek Zespołu Pedagogiki Specjalnej funkcjonującego przy Komitecie Nauk
Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Członek kilku Towarzystw Naukowych m.in. Polskiego
Towarzystwa Pedagogów Specjalnych, Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Specjalnej, Polskiego
Towarzystwa Pedagogicznego o. krakowski, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W obszarze
jego zainteresowań badawczych leżą współczesne orientacje w studiach nad seksualnością osób
niepełnosprawnych, teoria pedagogiki seksualności osób niepełnosprawnych, jak również rozwój
psychoseksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie, doświadczenia i funkcjonowanie seksualne
osób niepełnosprawnych intelektualnie, zaburzenia seksualne, dorosłość i starość osób
niepełnosprawnych intelektualnie, zagadnienia budowania relacji, tematyka związków, małżeństwa i
rodziny osób niepełnosprawnych. Autor między innymi monografii: Seks i niepełnoprawność -
doświadczenia seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków 2010, Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina Wydawnictwo
Lekarskie PZWL Warszawa 2014, jak również Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
jako partnerzy małżonkowie i rodzice. Wyd. II Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017. Na swoim
koncie posiada publikacje z listy JCR między innymi w Sexuality and Disability. Redaktor naczelny
„Niepełnosprawność i Rehabilitacja”. Redaktor kliku polskich czasopism i dwóch zagranicznych.
Recenzent w zagranicznych czasopismach. Koordynator międzynarodowych grantów badawczych. Od
2011 roku organizator cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej „Oblicza seksualności osób
niepełnosprawnych”.

dr n. med. Tomasz Szafrański

specjalista psychiatra

W latach 1993-2012 asystent i adiunkt III Kliniki Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (od 1999 do 2012 kierował w Klinice oddziałem całodobowym F5). Od 2013 praktykuje prywatnie. Autor licznych publikacji naukowych, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Early Psychosis Association, Schizophrenia International Research Society. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem farmakologicznym stanów psychotycznych.

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek

doświadczony lekarz i ceniony psychiatra

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor kilkuset publikacji naukowych, redaktor wielu książek poświęconych tematyce psychiatrii, a zwłaszcza zaburzeniom depresyjnym i chorobie afektywnej dwubiegunowej. Obecnie kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii oraz redaktor naczelny czasopisma Psychiatria Polska.

dr n. med. Robert Kowalczyk

doktor nauk medycznych, psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, biegły sądowy

Kierownik Zakładu Seksuologii Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jako wykładowca współpracuje także z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Rady Naukowej (MSM) Krajowego Centrum ds. AIDS.

fot. Adam Mikołajczyk

dr med. Shalini Andrews

specjalista z zakresu chorób przenoszonych drogą płciową

Doktor Shalini Andrews ukończyła studia medyczne w Indiach, a następnie wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskała specjalizację z zakresu chorób przenoszonych drogą płciową. Podczas szkolenia specjalizacyjnego zainteresowała się szerszymi uwarunkowaniami zdrowia seksualnego i zdecydowała się na pogłębienie swojej wiedzy w zakresie seksuologii medycznej. Początkowo uzyskała kwalifikację terapeuty zaburzeń seksualnych w Instytucie Medycyny Psychoseksualnej oraz uczestniczyła w szkoleniach w ramach Oxford School of Sexual Medicine pod auspicjami European Society for Sexual Medicine. Jako jedna z pierwszych osób uzyskała tytuł Fellow of the European Committee of Sexual Medicine w 2012 roku. 

Obecnie pracuje jako konsultant w dziedzinie zdrowia seksualnego i HIV w Guildford w Wlk. Brytanii. Zajmuje stanowisko starszego wykładowcy w University of Surrey, gdzie uczy i doradza w badaniach klinicznych związanych ze zdrowiem seksualnym i HIV. Jest także Sekretarzem Brytyjskiego Towarzystwa Seksuologii Medycznej.

prof. dr hab. Maria Beisert

psycholog, seksuolog kliniczny, prawnik, doktor habilitowany nauk humanistycznych

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jest Kierownikiem Pracowni Seksuologii Klinicznej i Społecznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu UAM w Poznaniu i Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii działającego przy Instytucie Psychologii UAM. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i członek Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia.

dr Jonas Kneer

psycholog

Dyplomowany psycholog z Uniwersytetu w Würzburgu. W latach
2012 - 2013 odbył staż na Uniwersytecie w Salamance (Hiszpania) i Santiago de Cuba
(Kuba). W 2014 r. zaprezentował obszerną rozprawę w Instytucie Medycyny Seksualnej w
Hannoverze, kierowanym przez profesora Dr. Tillmanna Krügera na temat: „Różnice w fMRI
spoczynkowego stanu łączności funkcjonalnej u dziecka przestępców seksualnych”.

Obecnie uczestniczym. in. następujące projekty:

 • NeMup: neurobiologiczne uwarunkowania leżące u podłoża pedofilii
 • Sex @ Mózg: neurobiologiczne uwarunkowania nadmiernych zachowań seksualnych
 • nowe podejście do leczenia zaburzeń osobowości borderline.

Publikacje:

 1. Kneer J. Sinke, C. Kärgel C. Borchardt, V., Gibbels C. Walter, M. & Kruger, T. (2017). Niebezpieczna przyłącza: Frontolimbic Dysfunkcje w niewyspecjalizowanych pedofilii Rodziny przestępców seksualnych. Journal of Sexual Medicine, 14 (5), E322-E323.
 2. Kärgel, C. Massau, C, biały, S. Walter, Borchardt M. V., Kruger, T. H., i ... Gerwinn, H. (2017). Dowody na wyższych neurobiologicznych i behawioralnych zdolności kontrolnych hamujący w niewyspecjalizowanych przestępstwa w stosunku do obrażania pedofilów. Mapowanie ludzkiego mózgu, 38 (2), 1092/04.
 3. Massau, C. Tenbergen, G. Kärgel, C. White S. Gerwinn H. Pohl, A. & ... Ristow, I. (2017). Funkcjonowanie wykonawczy w Pedofilia i Child Sexual obrażania. Journal of International Society neuropsychologicznych, 1-11.
 4. Gibbels, C. Kneer J., Christoff L., Kruger, T. H., Schiffer B. Ponseti J., i ... Walter, M. (2017). Różnice i podobieństwa Między wykrytych i niewykrytych Rodziny przestępców seksualnych. Journal of Sexual Medicine, 14 (5), E316.
 5. Weida zagęszczacz, K. Kärgel, C. Massau, C. White S. Kneer J., Kruger, T. H. C, i Schiffer, B. (2017). Podejście i unikanie tendencji do Picture bodźców (pre) dojrzewania dzieci i dorosłych: dochodzenie w pedofilii i próbek Nonpedophilic. Seksualnego 1,079,063,217,697,134th

5
sesji
wykładowych

17
doświadczonych
prelegentów

600
minut
wykładów

Patronat medialny

Patronat naukowy

Partnerzy konferencji

Opłaty

Opłata
KONFERENCYJNA

470,00
PLN BRUTTO

_
cena pakietu dla uczestnika którego nie dotyczy przyznanie zniżki, obowiązuje do: 15/10/2017

Opłata konferencyjna promocyjna

376,00
PLN BRUTTO

_
dla uczestników, którzy dokonają wpłaty do 31/08/2017

-20%*
Opłata konferencyjna promocyjna

329,00
PLN BRUTTO

_
emeryci i studenci

-30%*

*warunkiem przyznania zniżki jest przesłanie poza dowodem wpłaty na adres konferencja@leomedia.pl załączonego skanu dokumentu: potwierdzenie z jednostki prowadzącej szkolenie specjalizacyjne, legitymacji studenckiej, legitymacji emeryta.

Opłata
KONFERENCYJNA

550,00
PLN BRUTTO

_
opłata dla uczestnika dokonującego płatności w dniu konferencji


Opłata KONFERENCYJNa OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA:

 • udział w sesjach
 • szczegółowy program
 • certyfikat uczestnictwa
 • lunch
 • przerwy kawowe
 • tłumaczenie symultaniczne wykładów anglojęzycznych

Rejestracji uczestnictwa w konferencji można dokonać:

Formularz rejestracyjny

Pobierz regulamin uczestnictwa

UWAGI DOTYCZĄCE opłaty KONFERENCYJNej:

 • O wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji
 • Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego
 • Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.
 • Wpłat należy dokonywać najpóźniej do 15.10.2017 r.

WARUNKIEM WZIĘCIA UDZIAŁU W KONFERENCJI JEST:

 • rejestracja,
 • uiszczenie opłaty konferencyjnej na  konto organizatora,
 • akceptacja regulaminu uczestnictwa,
 • w przypadku opłaty konferencyjnej promocyjnej dla studentów i emerytów należy przesłać za pośrednictwem poczty mailowej skan legitymacji studenckiej lub emeryta (strona z numerem i zdjęciem) na adres: konferencja@leomedia.pl

Zakwaterowanie i parking

REZERWACJA NOCLEGU:

W celu rezerwacji noclegu należy kontaktować się z Panem Michałem Zielińskiem z Sound Garden Hotel

INFORMACJE DOTYCZĄCE NOCLEGU:

 • Organizator informuje o możliwości skorzystania z płatnego parkingu hotelowego
 • Dla uczestników konferencji hotel zaoferował promocyjne ceny zakwaterowania
Pokój jednoosobowy
(+ śniadanie)
termin: 19-20/10/2017

340,00
PLN BRUTTO

 • 14m2
 • klimatyzacja
 • telewizor
 • wi-fi
 • szuszarka
 • łazienka z kabiną prysznicową
 • ręczniki
 • kosmetyki
Pokój jednoosobowy
(+ śniadanie)
termin: 20-21/10/2017   

240,00
PLN BRUTTO

 • 14m2
 • klimatyzacja
 • telewizor
 • wi-fi
 • szuszarka
 • łazienka z kabiną prysznicową
 • ręczniki
 • kosmetyki

Kontakt

Zapraszamy firmy działające w branży medycznej do kontaktu w sprawie wystawienia swojego stoiska w trakcie konferencji.

Agnieszka Bereźnicka-Serafin

tel: 608 354 777
mail: agnieszka.serafin@leomedia.pl

Patrycja Starowicz

tel: 608 439 026
mail: patrycja.lewstarowicz@leomedia.pl

Organizator:

Wydział rehabilitacji AWF Warszawa
Leo Media